top of page

Samlokalisering

Klinikk for psykisk helse
i Lister
3. etasje AMFI Farsund

Utbygd tomt!  Besparelser i natur og økonomi

Naturskjønne omgivelser, midt i sentrum

Rett på sjøen, i ett med elementene

Lokalisert ved rutebilstasjon

Lokasjon

Sentralt beliggende i naturskjønne områder på en utbygd tomt med betydelige synergieffekter opp mot kommunens egne tjenester innen psykisk helse, og eventuelle kjøp av lokale tjenester fra Farsund kommune. Ved bruk av utbygd tomt blir arealregnskapet til prosjektet godt ivaretatt i forhold til natur og klima.

Rekreasjons-
områder

Farsund kommune er kjent for vakker og godt tilrettelagt natur med rekreasjonsmuligheter for alle ferdighetsnivåer.

 

Tjenester for psykisk helse

Farsund kommune har godt etablerte tjenester for psykisk helse i dag, og jobber kontinuerlig med utviklingsplaner i tråd med innbyggernes behov. De kommunale tjenestene for psykisk helse er lokalisert på AMFI Farsund.

Busstopp Amfi.JPG

Tilgjengelighet og infrastruktur

Nærhet til hovedveiforbindelse (E 39-påkjørsel i 2040)

AMFI Farsund vil ligge ca 20 km (19 min kjøring) fra avkjørselen til E39 ved Herdal i Lyngdal. I dag er vestre avkjørsel på E39 beliggende på Opofte. Det legges til grunn at fremtidig avkjørsel ved Opofte vil ha lik avstand og kjøretid som i dag, 24,2 km (22 minutter kjøring) eller kortere.

 

Sikkerhet i forhold til naturskader og stabilitet i infrastruktur

Området er ikke utsatt i forhold til naturskader. Det er godt utbygd infrastruktur (vann, IKT, strøm og veinett) i området, det antas at eksiterende kan benyttes.

Tett på servicetilbud

Gode parkeringsmuligheter

Rekreasjonsmuligheter uansett ferdigheter

Omgivelser som bedrer livskvalitet

bottom of page